top of page

ENGINEERS TALKS POLİTİKALARI

Olması Gereken Hizmet

Günümüzün çevrimiçi alışveriş pazarında dürüstlüğün en iyi politika olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, müşterilerimiz için en kapsamlı, adil ve şeffaf mağaza politikasını hazırladık. Politikalarımıza ilişkin daha fazla bilgi almak için diğer politikalarımıza da göz atın. Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

ABONE ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu SATICI KULLANICI ve ABONE Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.engineerstalks.com.tr uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, No.:35/7 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Altu İleri Mühendislik Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“SATICI”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Kullanıcı ve veya Abone arasındadır. Kullanıcı ve veya Abone, Site'ye KULLANICI ve ABONE olarak satın alma işlemini yaparak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu SATICI’nın sahibi olduğu platform üzerinde tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SATICI’nın Hakları

3.1. SATICI güvenlik nedeniyle KULLANICI ve ABONE'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, KULLANICI ve ABONElik dondurma, KULLANICI ve ABONElik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2. SATICI, önceden KULLANICI ve ABONE'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3. SATICI, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden KULLANICI ve ABONE'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4. SATICI Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. KULLANICI ve ABONE’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.5. İşbu Sözleşme SATICI’nın hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. KULLANICI ve ABONE, bu ve sair nedenlerle SATICI’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

3.6. SATICI’nın KULLANICI ve ABONEliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. KULLANICI ve ABONE bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. SATICI kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, KULLANICI ve ABONE'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca SATICI bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.8. SATICI sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü SATICI’ya aittir.

3.9. SATICI, kullanıcı KULLANICI ve ABONEliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde KULLANICI ve ABONElik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, KULLANICI ve ABONElikten ayrılma hakkı saklıdır.

3.10. SATICI, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

4. ABONE ve KULLANICI’nın Yükümlülükleri

4.1. KULLANICI VE ABONElik, Site’de belirtilen KULLANICI VE ABONElik prosedürünün KULLANICI VE ABONE olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. KULLANICI VE ABONE, KULLANICI VE ABONE olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, KULLANICI VE ABONEliğe ve hizmetlere ilişkin SATICI tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2. KULLANICI VE ABONE, KULLANICI VE ABONElik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla SATICI’ya ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. SATICI’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3. KULLANICI VE ABONE, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer KULLANICI VE ABONE'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. KULLANICI VE ABONE, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. KULLANICI VE ABONE, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.6. KULLANICI VE ABONE, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

4.7. KULLANICI VE ABONE, sadece kendisine ait KULLANICI VE ABONElik hesabını kullanacağını, başka KULLANICI VE ABONElerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait KULLANICI VE ABONElik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun SATICI tarafından tespit edilmesi halinde KULLANICI VE ABONEliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.8. KULLANICI VE ABONE, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer KULLANICI VE ABONElerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. KULLANICI VE ABONE, KULLANICI VE ABONElik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

4.10. KULLANICI VE ABONE, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.11. KULLANICI VE ABONE’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.

4.12. KULLANICI VE ABONE, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.13. KULLANICI VE ABONE, Site üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte anlaşmalı olunan danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. KULLANICI VE ABONE, Site üzerinden satın alacağı eğitim programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini web sitesinde bulunan “Ödeme Geçmişi” alanında yer alan iade adımlarını takip ederek yapması gerektiğini, aksi takdirde satın almış olduğu eğitim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alma işleminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise eğitim programı ücreti KULLANICI VE ABONE’ye iade edilecektir.

4.15. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve KULLANICI VE ABONE’nin satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte KULLANICI VE ABONE cayma hakkını kullanamayacaktır.

4.16 KULLANICI ve ABONE satın aldıkları ürünleri farklı bir mecraya servis edemezler. ABONEler sohbet içeriklerinde saygılı ve ahlak çerçevesinde olmalılar. ABONEler ifşa içeren her türlü bilgiyi paylaşmamakla yükümlüdür. Paylaşmaları halinde tek yasal sorumlu paylaşımda bulunan ve bilginin yayılmasını sağlayan ABONElerdir. Konunun içeriğini saptıracak konular açmak, sektör haricinde özel sohbetlere girmek SATICIya ABONEyi bloke etme hakkı tanır. KULLANICI satın aldığı etkinlik biletlerini karaborsa olarak satamaz, çoklu alımlarda SATICI’nın bilgisi olmaksızın devredemez. Etkinliği sabote edecek bilet satın alması gerçekleştiremez, gerçekleştirilmesinin tespiti halinde SATICI yaptırım uygulamakta özgürdür. Etkinlik içerisinde KULLANICI sabote edici ahlaka aykırı rahatsızlık içeren hal ve hareketlerde bulunamaz, bulunması durumunda SATICI etkinlikten menetme yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. KULLANICI satın aldığı videoları sınırsız erişim hakkına sahiptir. Videolar hakkında sosyal medyada hakaret içeren yorumlar yapması ve bunların tespiti halinde para iadesi yapılmaksızın ürün/ürünlere erişimi engellenecektir. KULLANICI satın aldığı içeriğin 15-30 saniye ortalama aralığındaki bir kesiti ticari amaç gütmeksizin paylaşım yapabilir. Bir hesapta aynı videonun birden fazla kesitinin yayınlanmasının tespiti halinde SATICI yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar ve KULLANICInın videolara erişimini kısıtlama hakkına sahiptir.

5. Hak Devri

5.1. KULLANICI VE ABONE, kendi kullanım hakkını başka bir kişiye devredemez. 3. kişiler aynı hesap üzerinden platforma erişim sağlayamaz.

5.2. KULLANICI VE ABONE, ölüm veya ispatlanabilir platforma erişim sıkıntısı yaşayacak hastalık durumlarında SATICI’ya bildirmelerinin ardından 14 (on dört) gün içerisinde gelecek kullanımlar için iade alacaklardır.

5.3. KULLANICI VE ABONE, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, SATICI’nın ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile SATICI arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.4. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

5.5. Sözleşme konusu hizmetin yıllık abonelik olduğu durumda, yıllık abonelik süresi sona ermeden önce KULLANICI VE ABONE tarafından aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir yıl için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

6.1. SATICI, KULLANICI VE ABONE’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. KULLANICI VE ABONE’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

6.2. SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük KULLANICI VE ABONE tarafından kişisel bilgilerin Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

6.3. SATICI’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4. SATICI sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece SATICI bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler SATICI bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

6.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler SATICI çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

6.6. KULLANICI VE ABONE bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.7. KULLANICI VE ABONE, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.

6.8. KULLANICI VE ABONE, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, SATICI’nın “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

6.9. KULLANICI VE ABONE aynı zamanda SATICI’nın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

6.10. KULLANICI VE ABONE, Site üzerinden satın alacağı özel ders programlarında, SATICI sistemine girmiş olduğu isim, soyisim, adres, iletişim bilgileri ve eğitim programının kendisine teslim edilmesi için gerekli diğer tüm bilgilerin anlaşmalı olunan danışman ile paylaşılacağını bildiğini, bunun SATICI uygulamasının amacı için zorunlu bir husus olduğunu, bu suretle bu bilgilerinin anlaşmalı olunan danışman ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler SATICI veya sözleşme yoluyla SATICI’ya lisans verenlere aittir. KULLANICI VE ABONE, SATICI’nın yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, SATICI’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, KULLANICI VE ABONE, SATICI’ya derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

7.2. SATICI’nın, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

7.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

7.5. KULLANICI VE ABONE’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI VE ABONE’ye ait olup SATICI’nın rücu hakkı saklıdır.

8. Sorumluluk

8.1. KULLANICI VE ABONE, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda SATICI gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi KULLANICI VE ABONE’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. KULLANICI VE ABONE bu nedenlerle SATICI’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

8.2. SATICI hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

8.3. SATICI’nın ağır kusuru veya kastı haricinde, KULLANICI VE ABONE’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.4. Bir kişisel gelişim ürünü olan, sözleşme konusu neoskola.com, kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere, herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmeksizin, kullanıcıların kendilerini özel ve iş hayatlarında geliştirmesi amacıyla üretilmiş bir kaynaktır. SATICI, engineerstalks.com.tr’de yer alan içeriğin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu taahhüt etmemektedir.

9. KULLANICI VE ABONElik İptali ve Sözleşme’nin Feshi

9.1. KULLANICI VE ABONE'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda SATICI, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek KULLANICI VE ABONEliğini iptal edebilir ve KULLANICI VE ABONE'nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda KULLANICI VE ABONESATICI’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. SATICI doğmuş/doğacak her türlü zararını KULLANICI VE ABONE’den talep etmeye yetkilidir.

9.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek KULLANICI VE ABONEliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde KULLANICI VE ABONEhaksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek SATICI’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

9.3. KULLANICI VE ABONE’nin KULLANICI VE ABONEliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, KULLANICI VE ABONE’nin sona erme anına kadar vermiş olduğu siparişler ve varsa 1 yıllık sınırsız erişim paketi, işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

10. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Site’de satın alma işleminin onaylanması anından itibaren yürürlüğe girer ve SATICI’nın KULLANICI VE ABONEliğini iptal etmesi durumunda veya satın alma süresinin sonunda kendiliğinden sona erer.

11. Muhtelif Hükümler

11.1. KULLANICI VE ABONE, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, KULLANICI VE ABONEliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin KULLANICI VE ABONElik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin SATICI tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin KULLANICI VE ABONE’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından SATICI sorumlu değildir.

11.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

11.3. SATICI’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

11.4. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

11.5. KULLANICI VE ABONE Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. KULLANICI VE ABONE, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder. KULLANICI ve ABONE satın alma işlemini tamamlayarak engineerstalks.com.tr adresinde yer alan tüm sözleşmeleri onayladığını kabul eder.

Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Ad-Soyad :

Tel No :

E-mail :

 

İşbu formda yer alan ve şahsıma ait olan telefon numarası ve elektronik posta adresine indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere aşağıda seçilmiş vasıtalar kullanılarak iletilmesini ve şahsıma ait söz konusu bilgilerin Altu İleri Mühendislik Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“SATICI”) bağlı şirketleri ile çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcılarıyla paylaşılacağını kabul ve beyan ederim.

 

SMS E-mail Telefon

bottom of page